สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

{{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))+543}} เวลา {{(moment(date_set).format('HH:mm'))}} น.{{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))}} เวลา {{(moment(date_set).format('HH:mm'))}}
  
ข่าวสาร และ ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP